LLEGENDA – LEYENDA

(Català)    AQUALATA,  la llegenda de la formació d’Igualada

L’antiga Conca d’Òdena s’estenia en un immens estany d’aigua que conformava la unió de la muntanya del Castell de Claramunt i la muntanya dels Tres Mollons. L’embassament donà nom al riu en aquell indret, Aqualata, que vol dir aigua ampla.

Prop d’aquell estany, en una gran masia sobre el turó d´Òdena, vivia un pagès de molt mal humor i caràcter aspre, tant que tots els mossos que llogava li fugien. L’amo estava tant desesperat que va prometre vendre’s l’ànima al diable si aquest l’ajudava. Només dir això, se li presentà el Maligne amb aparença de jornaler i li digué que es faria càrrec de tot, amb la condició que mentre l’amo li manés feina seria el seu servent, però que si aquest no tenia res a ordenar-li el diable li prendria l’ànima per sempre.

Quan arribà el moment que el pagès no tenia res a manar, se li va ocórrer ordenar al diable que dessequés el gran estany que cobria aquella part de la comarca, la qual cosa va executar extraient grans pedres i terres formant un gran terrabastall i tremolor de terres per tota la contrada, que va donar lloc a la formació de la muntanya dels Tres Mollons. Aleshores el propietari ja no va tenir cap més feina a manar-li, i el diable es va emportar la seva ànima a l’Infern. És per això que l’escut de la ciutat té pintades unes aigües a la part inferior en record de quan el lloc era un estany.

(Español)    AQUALATA, la leyenda de la formación de Igualada

La antigua Cuenca de Òdena extendía en un inmenso estanque de agua que conformaba la unión de la montaña del Castillo de Claramunt y la montaña de los Tres Mollons. El embalse dio nombre al río en aquel lugar, Aqualata, que significa agua ancha.

Cerca de aquel estanque, en una gran masía sobre la colina de Òdena, vivía un campesino de muy mal humor y carácter áspero, tanto que todos los mozos que alquilaba le huían. El dueño estaba tan desesperado que prometió vender su el alma al diablo si éste le ayudaba. Sólo decir esto, se le presentó el Maligno con apariencia de jornalero y le dijo que se haría cargo de todo, con la condición de que mientras el dueño le mandase trabajo sería su sirviente, pero que si éste no tenía nada que ordenarle, el diablo tomaría su alma para siempre.

Cuando llegó el momento en que el campesino no tenía nada que mandar, se le ocurrió ordenar al diablo que desecara el gran estanque que cubría aquella parte de la comarca, lo que ejecutó extrayendo grandes piedras y tierras formando un gran estruendo y temblor de tierras por toda la región, que dio lugar a la formación de la montaña de los Tres Mojones. Entonces el propietario ya no tuvo más trabajo a mandarle, y el diablo se llevó su alma al Infierno. Es por ello que el escudo de la ciudad tiene pintadas unas aguas en la parte inferior en recuerdo de cuando el lugar era un estanque.