HISTÒRIA – HISTORIA

(Català) El nom d’Igualada prové del llatí Aqualata.

Igualada neix al voltant de l’any 1000, al costat de el riu Anoia que dona nom a la comarca.

Els primers pobladors van viure on hi ha la basílica Santa Maria, i on es trobava la cruïlla de camins que unien Barcelona amb Aragó i la Catalunya Nova amb la Catalunya Vella.

El primer edifici que es va construir va ser una capella el 1003.

 L’any 1381 Igualada rep el títol de Carrer de Barcelona, quedant sota el poder de la ciutat de Barcelona.  Entre els segles XIV i XV es construeixen dues muralles. Al segle XVIII, la vila s’allarga cap a Soldevila i Capdevila, seguint el camí Ral.

Va ser durant els segles XIX i XX, que Igualada, a més de rebre el títol de Ciutat i de disposar de línia ferroviària, gràcies a això l’economia va augmentar. Les indústries de teixits són les més importants de Catalunya, com també les adoberies de pells. Entre els anys 1800 i 1900, la població es va duplicar fins als 10.486 habitants i l’any 2005, la població supera els 35.000 habitants, en un terme municipal de vuit quilòmetres quadrats.

 

(Español) El nombre de Igualada proviene del latín Aqualata.

Igualada nace alrededor del año 1000, junto a el río Anoia que da nombre a la comarca.

Los primeros pobladores vivieron donde está la basílica Santa María, y donde se encontraba el cruce de caminos que unían Barcelona con Aragón i la Cataluña Nueva con la Catalunya Vella.

El primer edificio que se construyó fue una capilla en 1003.

El año 1381 Igualada recibe el título de Calle de Barcelona, ​​quedando bajo el poder de la ciudad de Barcelona. Entre los siglos XIV y XV se construyen dos murallas. En el siglo XVIII, la villa se alarga hacia Soldevila y Capdevila, siguiendo el camino Ral.

Fue durante los siglos XIX y XX, Igualada, además de recibir el título de Ciudad y de disponer de línea ferroviaria, gracias a ello la económica aumentó. Las industrias de tejidos son las más importantes de Cataluña, así como las curtidurías de pieles. Entre los años 1800 y 1900, la población se duplicó hasta los 10.486 habitantes y en el año 2005, la población supera los 35.000 habitantes, en un término municipal de ocho kilómetros cuadrados.